Polityka plików Cookies

Polityka prywatności i cookies I. Definicje

II. Informacje ogólne

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

III. Informacje w formularzach

1. SzybkaSzybka.net zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

 

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie SZSZ, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.

 

 

1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych

 

przez Sprzedawcę – SZSZ. (pełne dane w Regulaminu SSZ i na stronach SZSZ) i stosowania cookies w ramach e-sklepu SZSZ.

 

2. SZSZ realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ichzachowaniu w następujący sposób:

 

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw.

 

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego SZSZ.

 

2.SZSZ może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.

 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia.

 

IV. Informacja o plikach cookies

1.Szybkaszybka.net korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta

i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych SZSZ. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operatorSZSZ.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci

 

SZSZ korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie SZSZ ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach SZSZ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są

plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta

do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są

w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies

lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies

w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest

także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych SZSZ.

 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z SZSZ reklamodawców oraz partnerów.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności

sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta

z SZSZ. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub

czasie pozostawania na danej stronie.

 

10. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu

w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania

 

SZSZ oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

f. informacje o przeglądarce Klienta, g. informacje o adresie IP.

VI. Udostępnienie danych

 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link)

 

- w przypadku gdy przejście do SZSZ nastąpiło przez odnośnik, strony.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi

 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 

2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez SZSZ upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi

przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramachSZSZ. W takim

przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1.SZSZ dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego

wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych połączenie między

Klientem, a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że

dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone

i wykorzystane.

 

2. Zbiór danych osobowych naszych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

 

 

3. Administratorem danych jest Sprzedawca:szybkaszybka.net

 

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) SZSZ

zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie

oraz usuwanie.

 

2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

 

3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem ObsługiKlienta - kontakt@szybkaszybka.net

IX. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może

utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu

SZSZ

 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer b. Chrome
c. Safari
d. Firefox

e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone i. Blackberry